Lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive

Lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive
Lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive, Box, Dropbox mà không cần phải tải về máy tính để upload lên.  Hỗ trợ transfer file dung lượng lớn lên Google Drive, Box, Dropbox với tốc độ cao, không tốn băng thông để download về máy và reupload lên cloud.