Lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive

Lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive, Box, Dropbox mà không cần phải tải về máy tính để upload lên.  Hỗ trợ transfer file dung lượng lớn lên Google Drive, Box, Dropbox với tốc độ cao, không tốn băng thông để download về máy và reupload lên cloud.

Hướng dẫn lưu file chia sẻ trực tiếp lên Google Drive

Truy cập vào Savetodrive

Sau đó làm theo hướng dẫn như hình:

Đăng nhập tài khoản

 

Savetodrive đang transfer file sang Google Drive:

Chờ một lúc, file của bạn sẽ được chuyển sang Google drive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *